Yilai Guo

Portrait Coming:
Upload Here
Caricature Coming:
Upload Here
Organization: Keio University
Region: Asia
Country: Japan
Email: kakugirai@gmail.com
Blog: https://vim.moe
Twitter: TwitterIcon.png   @kakugirai